Nime Aurelia nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Aurelia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aurelia 174 naisel. Aurelia on populaarsuselt 602. naisenimi.

Vanim Aurelia on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Aurelia on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Aurelia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,61.

Kõige rohkem on eesnimega Aurelia sündinuid juunis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Aurelia Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.