Nime Aurelia nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Aurelia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aurelia 158 naisel. Aurelia on populaarsuselt 636. naisenimi.

Vanim Aurelia on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Aurelia on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Aurelia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,57.

Kõige rohkem on eesnimega Aurelia sündinuid juunis, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Aurelia Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,87.