Nime Auri nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Auri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Auri 6 mehel ja 16 naisel. Auri on populaarsuselt 3221. mehenimi ja 2131. naisenimi.

Vanim Auri on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Auri on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Auri vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,86.

Kõige rohkem on eesnimega Auri sündinuid juunis, kokku 5.