Nime Auri nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Auri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Auri 6 mehel ja 16 naisel. Auri on populaarsuselt 3263. mehenimi ja 2164. naisenimi.

Vanim Auri on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Auri on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Auri vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,54.

Kõige rohkem on eesnimega Auri sündinuid juunis, kokku 5.