Nime Ave nimepäev on 31. juuli.

Eesnime Ave statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ave 1517 naisel. Ave on populaarsuselt 117. naisenimi.

Vanim Ave on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Ave on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Ave vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,42.

Kõige rohkem on eesnimega Ave sündinuid jaanuaris, kokku 155.

Kõige populaarsem on eesnimi Ave Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,78.