Nime Avo nimepäev on 21. veebruar.

Eesnime Avo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Avo 1023 mehel. Avo on populaarsuselt 162. mehenimi.

Vanim Avo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Avo on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Avo vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,79.

Kõige rohkem on eesnimega Avo sündinuid oktoobris, kokku 102.

Kõige populaarsem on eesnimi Avo Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,98.