Nime Avo nimepäev on 21. veebruar.

Eesnime Avo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Avo 1003 mehel. Avo on populaarsuselt 168. mehenimi.

Vanim Avo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Avo on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Avo vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,31.

Kõige rohkem on eesnimega Avo sündinuid oktoobris, kokku 101.

Kõige populaarsem on eesnimi Avo Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,55.