Eesnime Agathe statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Agathe 24 naisel. Agathe on populaarsuselt 1675. naisenimi.

Vanim Agathe on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Agathe on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige rohkem on eesnimega Agathe sündinuid novembris, kokku 5.