Nime Agneta nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Agneta statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Agneta 31 naisel. Agneta on populaarsuselt 1449. naisenimi.

Vanim Agneta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Agneta on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Agneta vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,85.

Kõige rohkem on eesnimega Agneta sündinuid novembris, kokku 7.