Nime Airi nimepäev on 2. detsember.

Eesnime Airi statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Airi alla viiel mehel ja 703 naisel. Airi on populaarsuselt 12575. mehenimi ja 238. naisenimi.

Vanim Airi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Airi on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Airi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,13.

Kõige rohkem on eesnimega Airi sündinuid märtsis, kokku 66.

Kõige populaarsem on eesnimi Airi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,92.