Nime Anita nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anita statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anita 665 naisel. Anita on populaarsuselt 251. naisenimi.

Vanim Anita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anita on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Anita vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,64.

Kõige rohkem on eesnimega Anita sündinuid jaanuaris, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Anita Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,79.