Nime Are nimepäev on 12. oktoober.

Eesnime Are statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Are 184 mehel ja alla viiel naisel. Are on populaarsuselt 478. mehenimi ja 7871. naisenimi.

Vanim Are on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Are on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Are vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,21.

Kõige rohkem on eesnimega Are sündinuid jaanuaris, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Are Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,13.