Nime Arno nimepäev on 16. november.

Eesnime Arno statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arno 743 mehel. Arno on populaarsuselt 213. mehenimi.

Vanim Arno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arno on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Arno vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,90.

Kõige rohkem on eesnimega Arno sündinuid detsembris, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Arno Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.