Nime Auli nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Auli statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Auli alla viiel mehel ja 91 naisel. Auli on populaarsuselt 5282. mehenimi ja 818. naisenimi.

Vanim Auli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Auli on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Auli vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,50.

Kõige rohkem on eesnimega Auli sündinuid augustis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Auli Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,87.