Nime Aurelia nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Aurelia statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aurelia 122 naisel. Aurelia on populaarsuselt 689. naisenimi.

Vanim Aurelia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aurelia on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Aurelia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,81.

Kõige rohkem on eesnimega Aurelia sündinuid veebruaris, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Aurelia Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,61.