Nime Barbara nimepäev on 4. detsember.

Eesnime Barbara statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Barbara 81 naisel. Barbara on populaarsuselt 906. naisenimi.

Vanim Barbara on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Barbara on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Barbara vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,89.

Kõige rohkem on eesnimega Barbara sündinuid novembris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Barbara Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,78.