Nime Barbara nimepäev on 4. detsember.

Eesnime Barbara statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Barbara 84 naisel. Barbara on populaarsuselt 885. naisenimi.

Vanim Barbara on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Barbara on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Barbara vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,74.

Kõige rohkem on eesnimega Barbara sündinuid oktoobris, kokku 11.