Nime Benno nimepäev on 20. august.

Eesnime Benno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Benno 79 mehel. Benno on populaarsuselt 770. mehenimi.

Vanim Benno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Benno on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Benno vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,61.

Kõige rohkem on eesnimega Benno sündinuid juulis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Benno Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,76.