Nime Benno nimepäev on 20. august.

Eesnime Benno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Benno 80 mehel. Benno on populaarsuselt 758. mehenimi.

Vanim Benno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Benno on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Benno vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,66.

Kõige rohkem on eesnimega Benno sündinuid juulis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Benno Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,75.