Nime Bernhard nimepäev on 20. august.

Eesnime Bernhard statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Bernhard 30 mehel. Bernhard on populaarsuselt 1221. mehenimi.

Vanim Bernhard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Bernhard on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Bernhard vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,67.

Kõige rohkem on eesnimega Bernhard sündinuid mais, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Bernhard Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.