Nime Bernhard nimepäev on 20. august.

Eesnime Bernhard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Bernhard 26 mehel. Bernhard on populaarsuselt 1341. mehenimi.

Vanim Bernhard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Bernhard on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Bernhard vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,09.

Kõige rohkem on eesnimega Bernhard sündinuid mais, kokku 5.