Nime Berta nimepäev on 24. august.

Eesnime Berta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Berta 79 naisel. Berta on populaarsuselt 922. naisenimi.

Vanim Berta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Berta on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Berta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,02.

Kõige rohkem on eesnimega Berta sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Berta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,73.