Nime Berta nimepäev on 24. august.

Eesnime Berta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Berta 81 naisel. Berta on populaarsuselt 906. naisenimi.

Vanim Berta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Berta on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Berta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,40.

Kõige rohkem on eesnimega Berta sündinuid juulis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Berta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,00.