Nime Betti nimepäev on 19. november.

Eesnime Betti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Betti 39 naisel. Betti on populaarsuselt 1326. naisenimi.

Vanim Betti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Betti on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Betti vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,73.

Kõige rohkem on eesnimega Betti sündinuid jaanuaris, kokku 5.