Nime Betti nimepäev on 19. november.

Eesnime Betti statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Betti 39 naisel. Betti on populaarsuselt 1328. naisenimi.

Vanim Betti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Betti on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Betti vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,77.

Kõige rohkem on eesnimega Betti sündinuid jaanuaris, kokku 5.