Nime Bruno nimepäev on 6. oktoober.

Eesnime Bruno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Bruno 345 mehel. Bruno on populaarsuselt 361. mehenimi.

Vanim Bruno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Bruno on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Bruno vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,30.

Kõige rohkem on eesnimega Bruno sündinuid oktoobris, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Bruno Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,23.