Nime Bruno nimepäev on 6. oktoober.

Eesnime Bruno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Bruno 343 mehel. Bruno on populaarsuselt 353. mehenimi.

Vanim Bruno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Bruno on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Bruno vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,13.

Kõige rohkem on eesnimega Bruno sündinuid juunis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Bruno Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,50.