Eesnime Brigita statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Brigita 162 naisel. Brigita on populaarsuselt 598. naisenimi.

Vanim Brigita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Brigita on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Brigita vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,95.

Kõige rohkem on eesnimega Brigita sündinuid veebruaris, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Brigita Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,34.