Eesnime Clara statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Clara 36 naisel. Clara on populaarsuselt 1353. naisenimi.

Vanim Clara on vanuserühmas 40–44, noorim vanuserühmas 0–4.

Clara on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Clara vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,15.

Kõige rohkem on eesnimega Clara sündinuid juunis, kokku 7.