Nime Daaniel nimepäev on 11. detsember.

Eesnime Daaniel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Daaniel 45 mehel ja alla viiel naisel. Daaniel on populaarsuselt 1007. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Daaniel on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Daaniel on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Daaniel vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,00.

Kõige rohkem on eesnimega Daaniel sündinuid septembris, kokku 7.