Nime Daaniel nimepäev on 11. detsember.

Eesnime Daaniel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Daaniel 45 mehel ja alla viiel naisel. Daaniel on populaarsuselt 1002. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Daaniel on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Daaniel on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Daaniel vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,53.

Kõige rohkem on eesnimega Daaniel sündinuid septembris, kokku 7.