Nime Dagmar nimepäev on 26. november.

Eesnime Dagmar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Dagmar alla viiel mehel ja 299 naisel. Dagmar on populaarsuselt 4345. mehenimi ja 436. naisenimi.

Vanim Dagmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Dagmar on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Dagmar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,73.

Kõige rohkem on eesnimega Dagmar sündinuid mais, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Dagmar Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,88.