Nime Diana nimepäev on 23. september.

Eesnime Diana statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Diana 3331 naisel. Diana on populaarsuselt 32. naisenimi.

Vanim Diana on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Diana on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Diana vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 55,26.

Kõige rohkem on eesnimega Diana sündinuid juulis, kokku 310.

Kõige populaarsem on eesnimi Diana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,41.