Nime Diana nimepäev on 23. september.

Eesnime Diana statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Diana 3641 naisel. Diana on populaarsuselt 23. naisenimi.

Vanim Diana on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Diana on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Diana vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,53.

Kõige rohkem on eesnimega Diana sündinuid juulis, kokku 343.

Kõige populaarsem on eesnimi Diana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,77.