Nime Diana nimepäev on 23. september.

Eesnime Diana statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Diana 3626 naisel. Diana on populaarsuselt 23. naisenimi.

Vanim Diana on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Diana on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Diana vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 54,37.

Kõige rohkem on eesnimega Diana sündinuid juulis, kokku 343.

Kõige populaarsem on eesnimi Diana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,50.