Eesnime Diane statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Diane 29 naisel. Diane on populaarsuselt 1506. naisenimi.

Vanim Diane on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Diane on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Diane vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,59.

Kõige rohkem on eesnimega Diane sündinuid jaanuaris, kokku 6.