Eesnime Dmitri statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Dmitri 6195 mehel. Dmitri on populaarsuselt 8. mehenimi.

Vanim Dmitri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Dmitri on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Dmitri vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 95,86.

Kõige rohkem on eesnimega Dmitri sündinuid juulis, kokku 567.

Kõige populaarsem on eesnimi Dmitri Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 98,78.