Nime Dolores nimepäev on 23. september.

Eesnime Dolores statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Dolores 25 naisel. Dolores on populaarsuselt 1656. naisenimi.

Vanim Dolores on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Dolores on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Dolores vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,14.

Kõige rohkem on eesnimega Dolores sündinuid juulis, kokku 5.