Nime Doris nimepäev on 6. veebruar.

Eesnime Doris statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Doris 266 naisel. Doris on populaarsuselt 463. naisenimi.

Vanim Doris on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Doris on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Doris vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,54.

Kõige rohkem on eesnimega Doris sündinuid juulis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Doris Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,75.