Nime Doris nimepäev on 6. veebruar.

Eesnime Doris statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Doris 270 naisel. Doris on populaarsuselt 459. naisenimi.

Vanim Doris on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Doris on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Doris vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,80.

Kõige rohkem on eesnimega Doris sündinuid juulis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Doris Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,65.