Nime Dagmar nimepäev on 26. november.

Eesnime Dagmar statistika

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Dagmar alla viiel mehel ja 314 naisel. Dagmar on populaarsuselt 4264. mehenimi ja 403. naisenimi.

Vanim Dagmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Dagmar on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Dagmar vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,77.

Kõige rohkem on eesnimega Dagmar sündinuid mais, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Dagmar Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,44.