Eesnime Daniel statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Daniel 1902 mehel ja alla viiel naisel. Daniel on populaarsuselt 91. mehenimi ja 8488. naisenimi.

Vanim Daniel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Daniel on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Daniel vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,79.

Kõige rohkem on eesnimega Daniel sündinuid septembris, kokku 186.

Kõige populaarsem on eesnimi Daniel Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,00.