Eesnime Dinara statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Dinara 41 naisel. Dinara on populaarsuselt 1246. naisenimi.

Vanim Dinara on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Dinara on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Dinara vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.

Kõige rohkem on eesnimega Dinara sündinuid novembris, kokku 7.