Nime Ebe nimepäev on 13. oktoober.

Eesnime Ebe statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ebe 140 naisel. Ebe on populaarsuselt 682. naisenimi.

Vanim Ebe on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 10–14.

Ebe on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Ebe vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,28.

Kõige rohkem on eesnimega Ebe sündinuid aprillis, kokku 19.