Nime Ebe nimepäev on 13. oktoober.

Eesnime Ebe statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ebe 140 naisel. Ebe on populaarsuselt 680. naisenimi.

Vanim Ebe on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Ebe on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Ebe vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,95.

Kõige rohkem on eesnimega Ebe sündinuid aprillis, kokku 19.