Nime Eda nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Eda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eda 1021 naisel. Eda on populaarsuselt 186. naisenimi.

Vanim Eda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Eda on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Eda vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,61.

Kõige rohkem on eesnimega Eda sündinuid jaanuaris, kokku 101.

Kõige populaarsem on eesnimi Eda Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,63.