Nime Eda nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Eda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eda 1036 naisel. Eda on populaarsuselt 184. naisenimi.

Vanim Eda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Eda on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Eda vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,46.

Kõige rohkem on eesnimega Eda sündinuid jaanuaris, kokku 104.

Kõige populaarsem on eesnimi Eda Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,98.