Nime Ede nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Ede statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ede 73 naisel. Ede on populaarsuselt 955. naisenimi.

Vanim Ede on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 15–19.

Ede on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Ede vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,33.

Kõige rohkem on eesnimega Ede sündinuid mais, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Ede Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.