Nime Edgar nimepäev on 29. november.

Eesnime Edgar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Edgar 824 mehel. Edgar on populaarsuselt 200. mehenimi.

Vanim Edgar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Edgar on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Edgar vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,60.

Kõige rohkem on eesnimega Edgar sündinuid septembris, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Edgar Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,71.