Nime Edi nimepäev on 18. märts.

Eesnime Edi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Edi 10 mehel ja 13 naisel. Edi on populaarsuselt 2337. mehenimi ja 2425. naisenimi.

Vanim Edi on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Edi on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Edi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,43.

Kõige rohkem on eesnimega Edi sündinuid veebruaris, kokku 5.