Nime Edi nimepäev on 18. märts.

Eesnime Edi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Edi 10 mehel ja 13 naisel. Edi on populaarsuselt 2368. mehenimi ja 2434. naisenimi.

Vanim Edi on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Edi on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Edi vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,40.

Kõige rohkem on eesnimega Edi sündinuid veebruaris, kokku 5.