Nime Eduard nimepäev on 18. märts.

Eesnime Eduard statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eduard 2541 mehel. Eduard on populaarsuselt 58. mehenimi.

Vanim Eduard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eduard on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Eduard vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 42,79.

Kõige rohkem on eesnimega Eduard sündinuid juunis, kokku 244.

Kõige populaarsem on eesnimi Eduard Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,69.