Nime Eduard nimepäev on 18. märts.

Eesnime Eduard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eduard 2511 mehel. Eduard on populaarsuselt 60. mehenimi.

Vanim Eduard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eduard on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Eduard vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,23.

Kõige rohkem on eesnimega Eduard sündinuid juunis, kokku 245.

Kõige populaarsem on eesnimi Eduard Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,74.