Nime Edvin nimepäev on 9. märts.

Eesnime Edvin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Edvin 278 mehel. Edvin on populaarsuselt 404. mehenimi.

Vanim Edvin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Edvin on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Edvin vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,27.

Kõige rohkem on eesnimega Edvin sündinuid aprillis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Edvin Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.