Nime Eedi nimepäev on 18. märts.

Eesnime Eedi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eedi 36 mehel. Eedi on populaarsuselt 1120. mehenimi.

Vanim Eedi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Eedi on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Eedi vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,14.

Kõige rohkem on eesnimega Eedi sündinuid juunis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Eedi Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,26.