Nime Eedi nimepäev on 18. märts.

Eesnime Eedi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eedi 37 mehel. Eedi on populaarsuselt 1090. mehenimi.

Vanim Eedi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Eedi on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Eedi vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,96.

Kõige rohkem on eesnimega Eedi sündinuid juunis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Eedi Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,25.