Nime Eeri nimepäev on 18. mai.

Eesnime Eeri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eeri 101 mehel. Eeri on populaarsuselt 686. mehenimi.

Vanim Eeri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Eeri on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Eeri vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,19.

Kõige rohkem on eesnimega Eeri sündinuid juunis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Eeri Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.