Nime Eerik nimepäev on 18. mai.

Eesnime Eerik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eerik 396 mehel. Eerik on populaarsuselt 329. mehenimi.

Vanim Eerik on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eerik on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Eerik vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,95.

Kõige rohkem on eesnimega Eerik sündinuid mais, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Eerik Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.