Nime Eerika nimepäev on 18. juuli.

Eesnime Eerika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eerika 163 naisel. Eerika on populaarsuselt 622. naisenimi.

Vanim Eerika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Eerika on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Eerika vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,48.

Kõige rohkem on eesnimega Eerika sündinuid aprillis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Eerika Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,53.