Nime Eerika nimepäev on 18. juuli.

Eesnime Eerika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eerika 164 naisel. Eerika on populaarsuselt 625. naisenimi.

Vanim Eerika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Eerika on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Eerika vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,46.

Kõige rohkem on eesnimega Eerika sündinuid aprillis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Eerika Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,73.