Nime Eero nimepäev on 18. mai.

Eesnime Eero statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eero 673 mehel. Eero on populaarsuselt 230. mehenimi.

Vanim Eero on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eero on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Eero vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,39.

Kõige rohkem on eesnimega Eero sündinuid aprillis, kokku 80.

Kõige populaarsem on eesnimi Eero Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.