Nime Eero nimepäev on 18. mai.

Eesnime Eero statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eero 672 mehel. Eero on populaarsuselt 232. mehenimi.

Vanim Eero on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eero on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Eero vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,17.

Kõige rohkem on eesnimega Eero sündinuid aprillis, kokku 79.

Kõige populaarsem on eesnimi Eero Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,29.