Nime Eesi nimepäev on 26. aprill.

Eesnime Eesi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eesi 26 naisel. Eesi on populaarsuselt 1620. naisenimi.

Vanim Eesi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Eesi on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Eesi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,68.

Kõige rohkem on eesnimega Eesi sündinuid detsembris, kokku 7.