Nime Eeva nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eeva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eeva 255 naisel. Eeva on populaarsuselt 471. naisenimi.

Vanim Eeva on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eeva on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Eeva vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,33.

Kõige rohkem on eesnimega Eeva sündinuid aprillis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Eeva Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.