Nime Eevi nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eevi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eevi 864 naisel. Eevi on populaarsuselt 218. naisenimi.

Vanim Eevi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eevi on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Eevi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 71,80.

Kõige rohkem on eesnimega Eevi sündinuid augustis, kokku 84.

Kõige populaarsem on eesnimi Eevi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,55.