Nime Ege nimepäev on 17. aprill.

Eesnime Ege statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ege alla viiel mehel ja 168 naisel. Ege on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 613. naisenimi.

Vanim Ege on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Ege on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Ege vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,77.

Kõige rohkem on eesnimega Ege sündinuid oktoobris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Ege Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,12.