Nime Ege nimepäev on 17. aprill.

Eesnime Ege statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ege alla viiel mehel ja 168 naisel. Ege on populaarsuselt 4269. mehenimi ja 612. naisenimi.

Vanim Ege on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Ege on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Ege vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,80.

Kõige rohkem on eesnimega Ege sündinuid augustis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Ege Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,12.