Nime Egert nimepäev on 29. november.

Eesnime Egert statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Egert 895 mehel ja alla viiel naisel. Egert on populaarsuselt 184. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Egert on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Egert on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Egert vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,02.

Kõige rohkem on eesnimega Egert sündinuid juulis, kokku 89.

Kõige populaarsem on eesnimi Egert Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,08.