Nime Egert nimepäev on 29. november.

Eesnime Egert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Egert 897 mehel ja alla viiel naisel. Egert on populaarsuselt 180. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Egert on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Egert on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Egert vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,29.

Kõige rohkem on eesnimega Egert sündinuid juulis, kokku 89.

Kõige populaarsem on eesnimi Egert Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,59.