Nime Egle nimepäev on 3. märts.

Eesnime Egle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Egle 717 naisel. Egle on populaarsuselt 246. naisenimi.

Vanim Egle on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Egle on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Egle vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,01.

Kõige rohkem on eesnimega Egle sündinuid märtsis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Egle Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,03.