Nime Egle nimepäev on 3. märts.

Eesnime Egle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Egle 717 naisel. Egle on populaarsuselt 246. naisenimi.

Vanim Egle on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Egle on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Egle vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,81.

Kõige rohkem on eesnimega Egle sündinuid märtsis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Egle Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,51.