Nime Egon nimepäev on 17. november.

Eesnime Egon statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Egon 471 mehel. Egon on populaarsuselt 296. mehenimi.

Vanim Egon on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Egon on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Egon vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,66.

Kõige rohkem on eesnimega Egon sündinuid mais, kokku 50.

Kõige populaarsem on eesnimi Egon Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,61.