Nime Egon nimepäev on 17. november.

Eesnime Egon statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Egon 472 mehel. Egon on populaarsuselt 292. mehenimi.

Vanim Egon on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Egon on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Egon vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,12.

Kõige rohkem on eesnimega Egon sündinuid mais, kokku 50.

Kõige populaarsem on eesnimi Egon Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,58.