Nime Eha nimepäev on 1. juuli.

Eesnime Eha statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eha 2096 naisel. Eha on populaarsuselt 73. naisenimi.

Vanim Eha on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Eha on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Eha vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 72,76.

Kõige rohkem on eesnimega Eha sündinuid märtsis, kokku 196.

Kõige populaarsem on eesnimi Eha Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,13.