Nime Eha nimepäev on 1. juuli.

Eesnime Eha statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eha 2156 naisel. Eha on populaarsuselt 77. naisenimi.

Vanim Eha on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Eha on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Eha vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 67,42.

Kõige rohkem on eesnimega Eha sündinuid mais, kokku 204.

Kõige populaarsem on eesnimi Eha Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,88.